Het ADR is de wetgeving voor het transporteren van gevaarlijke goederen over de weg. In dit akkoord vind u welke beschermingsmiddelen u mee moet nemen tijdens het vervoer van de gevaarlijke stoffen. In het ADR zijn gevaarlijke stoffen opgedeeld in verschillende klassen en sub-klassen, zo kunt u altijd makkelijk de wet het regelgeving vinden voor de goederen die u gaat vervoeren.

Download het onderstaand overzicht: ADR Klassen overzicht

Of bekijk hier direct ons ADR assortiment!

Raadpleeg voor verdere specificatie het ADR.

ADR klasse 1

ADR Klasse 1 – Ontplofbare stoffen en voorwerpen

Soort: Explosieve stoffen

Voorbeeld: Vuurwerk, Munitie

ADR Klasse 2

ADR Klasse 2 – Gassen

Soort: Zuivere gassen of gasmengsels

Voorbeeld:Stikstof, Propaan

ADR Klasse 3

ADR Klasse 3 – Brandbare vloeistoffen

Soort: Ontvlambare vloeistoffen

Voorbeeld: Wasbenzine, Spiritus

ADR klasse 4.1

ADR Klasse 4.1 – Brandbare vaste stoffen

Soort: Makkelijk ontvlambare vaste stoffen

Voorbeeld: Metaalpoeders, Zwavel

ADR Klass 4.3

ADR Klasse 4.3 – Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen

Soort: Stoffen die brandbare gassen ontwikkelen wanneer deze in contact komen met water

Voorbeeld: Metaalpoeders (zoals aluminium, magnesium en zink), calciumcarbide

ADR klasse 5.1

ADR Klasse 5.1 – Oxiderende stoffen

Soort: Stoffen die verbranding van andere stoffen kunnen veroorzaken

Voorbeeld:Kunstmest, waterstofperoxide

ADR klasse 5.2

ADR Klasse 5.2 – Organische peroxiden

Soort: Chemisch instabiele stoffen die zichzelf kunnen ontleden. Voornamelijk hulpstoffen voor kunstof

Voorbeeld: Hulpstoffen voor kunststof

ADR Klasse 6.1

ADR Klasse 6.1 – Giftige Stoffen

Soort: Stoffen die bij het inademen, aanraking met de huid of inslikken schde kunnen toebrengen aan de gezondheid of dodelijk zijn

Voorbeeld: Pesticiden

ADR Klasse 6.2

ADR Klasse 6.2 – Infectueuze stoffen

Soort:  Stoffen die ziekte kunnen veroorzaken bij mensen of dieren.

Voorbeeld: Micro-organisme, Prionen

ADR Klasse 7

ADR Klasse 7 – Radioactieve stoffen

Soort: Stoffen die spontaan energie in de vorm van onzichtbare straling kunnen uit zenden.

Voorbeeld: Uranium

ADR Klasse 8

ADR Klasse 8 – Bijtende stoffen

Soort:  Chemische stoffen die de huid of slijmvliezen aantasten zoals.

Voorbeeld: Accuzuur, zoutzuur en zwavelzuur

ADR Klasse 9

ADR Klasse 9 – Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen

Soort: Overige gevaalijke stoffen.

Voorbeeld: Lithiumbatterijen

Verdere aanduiding

De ADR klassen wordt verder aangevuld met één of meerdere letters:

A (asphyxiant) – Verstikkend
O (oxidizing) – Oxiderend 
F (flammable) – Brandbaar
T (toxic) – Giftig
C (corrosive) – Bijtend 
S (self) – Voor zelfontbranding vatbaar
W (water) – Met water reagerend

Op zoek naar ADR koffers of andere benodigdheden? Onderstaand vindt u ons aanbod.

Technosafety is continu het assortiment aan het ontwikkelen. Kunt u toch niet vinden wat u zoekt, neem aub contact met ons op!

ADR-Kit-klasse-1-tm-6-8-9
ADR-Kit-klasse-1-tm-6-8-9

Technosafety ADR Artikelen

× Direct beschikbaar!