We hebben allemaal wel eens gehoord van elektrische branden en hoe gevaarlijk deze kunnen zijn wanneer er niet op de juiste manier gehandeld wordt. Het is dus belangrijk om goed voorbereid te zijn op dit soort branden, zodat u op de juiste manier kunt blussen en verdere schade of ongevallen kunt voorkomen

Wat is een elektrische brand?

Elektrische branden zijn branden die ontstaan in elektrische bedrading, apparaten, kabels, stroomonderbrekers of andere elektrische componenten. Elektrische panelen kunnen bijvoorbeeld overbelast raken wanneer de stroom niet goed verdeeld wordt waardoor er kortsluiting kan ontstaan. Stoppenkasten en huishoudelijke apparaten zijn de grootste oorzaken van elektrische branden. Maar een elektrische brand kan ook ontstaan doordat een lichtbron veel warmte afgeeft en te dicht bij makkelijk ontvlambaar materiaal is geplaatst.

Veel voorkomende oorzaken van elektrische branden zijn:

 • Defecte of verouderde stopcontacten en snoeren.
 • Verlichtingsarmaturen – Meestal door het plaatsen van een gloeilamp met een te hoog aantal watt voor de desbetreffende lamp.
 • Langdurig gebruik van verlengsnoeren.
 • Draagbare kachels – Deze kachels worden vaak te dicht bij makkelijk ontvlambare materialen geplaats zoals een bed, kleding of gordijnen.
 • Stoppenkast – Wanneer uw huis ouder is dan 20 jaar, kan het zijn dat de elektriciteitsinstallatie alle nieuwe apparatuur niet meer aankan. Het hele systeem kan overbelast raken met een elektrische brand tot gevolg.

Wat moet u vooral niet doen?

Het gevaar van elektrische branden is dat water niet gebruikt kan worden om het vuur te doven. Dit is zelfs uiterst gevaarlijk. Omdat water de elektriciteit geleidt, zou het vuur zich juist verder kunnen verspreiden naar andere objecten. U loopt zelfs risico om geëlektrocuteerd te worden tijdens uw bluspoging.

De meeste mensen weten wel dat water met elektriciteit geen goede combinatie is. Het gevaar zit het ‘m in het herkennen van een elektrische brand. Kijk dus altijd goed waar de brand precies vandaan komt! Is de brand ontstaan in een snoer, huishoudelijk apparaat, stoppenkast of ander apparaat, volg dan de tips voor het blussen van elektrische branden.

Hoe blus ik wel een elektrische brand?

Wanneer de brand in een apparaat nog klein en houdbaar is, probeert u eerst het apparaat uit het stopcontact te halen. Als de brand al tot daar is toegetreden schakelt u meteen alle stroom uit. Hierna probeert u de brand te blussen. Dit kan op de volgende manieren:

Brandblusser

Niet iedere brandblusser kan gebruikt worden voor het blussen van elektrische branden. De blusser moet hiervoor geschikt en gekeurd zijn.

Er bestaan veel verschillende soorten branden. Om het overzichtelijker te maken, zijn branden opgedeeld in verschillende brandklassen. Op blussers wordt aangegeven voor welke brandklassen de blusser geschikt is. De brandklassen zijn:

Brandklasse A: Vaste Stoffen

Brandklasse B: Vloeibare stoffen

Brandklasse C: Gassen

Brandklasse D: Metaal

Brandklasse F: Brand van (frituur)olie en vetten

Voorheen bestond ook brandklasse E: Elektrische branden. Echter is deze brandklasse opgeheven. De reden hiervoor is dat de brand zelf niet elektrisch is, maar alleen de oorzaak elektrisch is. U kunt dus niet aan de brandklassen op de blusser zien of deze geschikt is voor elektrische branden.

U kunt voor het blussen van deze branden alleen blussers gebruiken die een ander blusmiddel bevatten dan water. Dat zijn de volgende blussers:

Poederblussers:

Poederblussers zijn niet elektrisch geleidend, u kunt hier dus als het nodig is zeker een elektrische brand mee blussen. Echter kunnen deze blussers veel schade achterlaten aan uw apparaten. Het poeder is enorm fijn en vestigt zich in de smalste plekken. U zult het poeder moeten verwijderen met een industriële reiniger. Daarnaast bevat het bluspoeder zout, dit kan uiteindelijk weer zorgen voor de aantrekking van vocht dat schadelijk is voor uw apparaten.

Voordelen: Meest gangbare brandblusser, goed blusvermogen, vorstbestendig

Nadelen: Zorgt voor veel nevenschade, achtergebleven poeder kan vocht aantrekken dat schadelijk is voor apparaten

 

Schuimblussers

Schuimblussers kunnen gebruikt worden op installaties tot 1000 volt. Door een aanpassing in de spuitmond wordt elke druppel uitstromende vloeistof onderbroken met lucht. Hierdoor ontstaat een nevel, die niet elektrisch geleidend is. Deze blussers bieden een langere spuitduur en minder nevenschade dan poederblussers.

Voordelen: Beperkte nevenschade, lange spuitduur, koelend effect

Nadelen: Alleen bij installaties tot 1000V, niet vriesbestendig

 

CO2-Blussers

CO2-blussers zijn veilig te gebruiken bij elektrische branden en laten vrijwel geen schade achter. Wel zijn deze blussers zwaarder en hebben een lagere bluskracht dan andere blussers. Ook zijn deze blusser een stuk duurder dan poeder- of schuimblussers. CO2 blussers worden vaak gebruikt in ruimten met waardevolle elektrische apparaten boven de 1000 volt, zoals serverruimten en laboratoria.

Voordelen: Laat geen nevenschade achter, laat geen reststoffen achter, vorstbestendig

Nadelen: Lagere spuitkracht, geen indringend vermogen

 

Blusdekens

Wanneer de brand nog klein is, kunt u ook een blusdeken gebruiken. Dit is alleen mogelijk wanneer het deken de volledige brand kan afdekken, dit kan lastig zijn bij brand in apparaten en is waarschijnlijk niet mogelijk in de stoppenkast. Vergeet niet de stekker eruit te halen, wanneer dit mogelijk is, en de stroom eraf te halen.

 

Hoe voorkom je elektrische branden?

Apparaten hebben een bepaalde levensduur, ze gaan niet voor altijd mee. Controleer uw apparaten daarom regelmatig op schade, gesmolten draden of andere tekenen van oververhitting. Stel vervanging van kapotte en beschadigde snoeren niet uit, dit is een van de meest voorkomende oorzaken van elektrische branden.

Verder zijn er zijn nog een aantal maatregelen die u kunt nemen om het risico op elektrische branden te verminderen.

 • Haal de stekker van apparaten uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt. Zo kan oververhitting worden voorkomen.
 • Zet apparaten uit wanneer u ze niet gebruikt, en niet op stand-by.
 • Houd de elektriciteitsinstallatie en apparaten in huis up-to-date met de nieuwste ontwikkelingen en gebruik geen hele oude apparaten.
 • Gebruik verlengsnoeren altijd maar tijdelijk. Verlengsnoeren zijn gemaakt voor tijdelijk gebruik. Langdurig gebruik brengt risico’s met zich mee.
 • Let goed op de maximale wattage van uw lampen.
 • Zorg ervoor dat ventilatieopeningen van apparaten niet geblokkeerd worden. Zo kan de geproduceerde warmte makkelijk wegkomen en wordt oververhitting voorkomen.

Heeft u vragen over blusmiddelen voor elektrische branden of andere branden? Neem dan gerust contact met ons op.

× Direct beschikbaar!