Iedere twee jaar wordt de ADN (binnenvaart), RID (spoor), IMDG (zeevervoer) en ADR (weg) regelgeving waar nodig gewijzigd. De laatste wijzigingen zijn op 1 januari 2019 doorgevoerd. Dit houdt in dat er aankomende januari weer wat wijzigingen op de planning staan. De nieuwe regelgeving is al bekend, alleen op het moment is het nog wachten op de officiële Nederlandse vertaling. In dit artikel vindt u enkele wijzigingen die misschien voor u van toepassing kunnen zijn. 

Titel van het ADR

De titel van het ADR is officieel veranderd. Het eerste woord ‘Europees’ is vanaf nu weggelaten. Deze wijziging betreft een officiële wijziging van het verdrag. De reden hiervan is het feit dat de ADR regelgeving steeds meer wereldwijd geaccepteerd wordt. Zo zijn enkele Afrikaanse landen al aangesloten, en is de verwachting dat China dit ook gaat doen.

Enkele praktische wijzigingen

  • De welbekende lijst met UN-nummers is weer geüpdatet, er zijn een aantal nummers verwijderd maar ook zijn er wat aan toegevoegd. 
  • De definitie ‘stralingsniveau’ is aangepast naar een meer bruikbare term, er wordt nu gesproken over ‘dosissnelheid’. Deze term komt alleen voor in het hoofdstuk over radioactieve stoffen.
  • Ook zijn er weer overgangstermijnen komen te vervallen en toegevoegd. de vervallen termijnen zijn;

                1.6.1.22 overgangstermijn voor binnenhouders van combinatie-IBC’s.

                1.6.1.30 overgangstermijn voor etiketten.

                1.6.1.36 overgangstermijn voor opleidingscertificaten voor bestuurders

                1.6.1.47 overgangstermijn voor lithiumcellen en lithiumbatterijen.

  • Een aantal instructies voor het gebruik van verpakkingen zijn gewijzigd. Ook zijn er een aantal nieuwe instructies in de regelgeving opgenomen.

Over het algemeen zijn er weinig ‘ingrijpende’ verandering gemaakt. Wat betreft de persoonlijke beschermingsmiddelen en de ADR koffers zijn er geen wijzigingen te melden. Mocht u meer informatie willen ontvangen over de wijzingen in het transport van gevaarlijke goederen, neem dan contact met ons op.

Update ADR wetgeving wijziging 2023

We hebben bij het ministerie navraag gedaan naar de ADR wijzigingen van 2023. Naar verwachting worden de officiële ADR wijzigingen medio 2023 bekend. In het concept, wat we hebben mogen inzien, staan voorlopig geen noemenswaardige wijzigingen m.b.t. de ADR koffers.

 

× Direct beschikbaar!